Ideal-Logistic

Politica de confidențialitate

Politica de Confidenţialitate privind prelucrarea datelor personale în cadrul site-ului www.ideal-logistic.ro

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.ideal-logistic.ro (denumită în continuare „Site-ul”)

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Site-ul www.ideal-logistic.ro este pagina web a  S.C. Ideal Safe Logistic S.R.L. , persoană juridică românâ, cu sediul social în Drumul Fermei Nr.16 B, Popești Leordeni, jud. Ilfov,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/142/2013, cod unic înregistrare 22313564.

( denumită în continuare “Ideal Logistic” sau “Noi”)

Ce date personale colectăm și cum le folosim

Când vizitați Site-ului, Ideal Logistic nu colectează și nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă le furnizați în mod direct, atunci când folosiți canalele puse la dispoziție în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care alegeți să ne contactați în acest fel.

( nume, adresă de email, număr de telefon).

Furnizarea datelor dumneavoastră astfel este considerată  voluntară și prin acest mod vă exprimați acordul.

Atunci când ne contactați în urma navigării pe site-ul  www.ideal-logistic.ro pentru solicitarea unei oferte sau a diferitelor informații cu privire la produsele și serviciile noastre, colectăm urmatoarele date personale: nume, adresa de email și număr de telefon. Colectăm şi utilizăm aceste date personale care sunt strict necesare pentru realizarea următoarelor scopuri:

  • transmiterea de informații și oferte personalizate conform solicitarii dumneavoastră
  • gestionarea relațiilor cu clienții și colaboratorii noștri
  • menținerea optimă a relațiilor contractuale cu clienții noștri

Datele furnizate de către dumneavoastră trebuie să fie reale, corecte şi actualizate, iar dumneavoastră trebuie să aveți dreptul de a le furniza. Sunteți astfel pe deplin responsabil pentru datele pe care le furnizați atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor respective.

Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu are urmari negative pentru dumneavoastră.

În cazul în care sunteți client al S.C. Ideal Safe Logistic S.R.L., vom prelucra de asemenea datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale pentru buna desfășurare a relațiilor contractuale.

Site-ul www.ideal-logistic.ro  nu folosește module cookies și nu colectează datele dumneavoastră personale în alte moduri în afara celor descrise mai sus. De asemenea, nu partajăm datele dumneavoastră personale obținute în situațiile  descrise mai sus către terți și ne asigurăm că ele sunt prelucrate exact aşa cum este descris în prezenta Politică de Confidenţialitate.

S.C. IDEAL SAFE LOGISTIC S.R.L.